Hogstmaskin Rottne F10D NY

Rottne F10D är en skotare med perfekta egenskaper för att utföra ett bra arbete i trånga gallringsbestånd. ROTTNE F10D har alla egenskaper som krävs för en gedigen gallringsskotare. Stabilitet, smidighet och god spårning tillsammans med lågt marktryck och god bärighet är de mest utmärkande egenskaperna för maskinen.  Rottne F10D finns dessutom i en version som endast är 2400 … Les mer