Rottne F10D är en skotare med perfekta egenskaper för att utföra ett bra arbete i trånga gallringsbestånd.

 • Liten och smidig – bredd från endast 2400 mm
 • 45° styrvinkel + Kraftfull transmission i sin klass
 • Rymlig hytt med Comfort Line
 • Lågt marktryck
 • Kompatibel för bärande band på alla hjulpar

ROTTNE F10D har alla egenskaper som krävs för en gedigen gallringsskotare. Stabilitet, smidighet och god spårning tillsammans med lågt marktryck och god bärighet är de mest utmärkande egenskaperna för maskinen. 

Rottne F10D finns dessutom i en version som endast är 2400 mm bred. Det gör att den tar sig fram än mer smidigt i gallringsskog. Hyttens stora rutor och låga bottenlinjer ger en fantastisk sikt över hela arbetsområdet och styrsystemet Rottne D5 ger möjlighet för personliga inställningar för ett perfekt resultat i arbetet.

En hytt med den goda kombinationen av komfort och funktion skapar en optimal TEST arbetsmiljö. Skotardatorn ger detaljerad information om dagsproduktion med koordinater för virkestravarnas position vid bilvägen samt noggrann uppföljning av tiderna för lastning, lossning, uttransport, service och reparationer med mera.

Smalare Rottne F10D

Från endast 2400 mm bredd!

Rottne F10D är redan från början en liten och smidig maskin. Den nya versionen som endast är 2400 mm bred tar sig fram än mer smidigt i gallringsskog och passar perfekt tillsammans med den beståndsgående gallringsskördaren Rottne H8D.

Rottne Industri. Skogsmaskiner. Fotograf Mats Samuelsson.

STARK – med ökad dragkraft

Förbättrad transmission ger maskinen ökad dragkraft

Rottne F10D har en väl utvecklad och förbättrad transmissionen jämfört med sin föregångare med närmare 5 % ökad dragkraft och närmare 8 % ökad motoreffekt. Rottne F10D har en Steg V dieselmotor med hög effekt och den senaste reningstekniken som med god marginal uppfyller kraven på avgasrening.

HYTT – med komfort i fokus

Modern skördarhytt med förarkomfort i lyxklass

+ Stora fönsterytor ger mycket god sikt – även uppåt

+ Låg ljudnivå – tystare än i en ny personbil

Comfort Line

+ Programmerbara knappar

+ Samma hytt för alla skördare

Stor och bekväm hytt

Den rymliga och komfortabla hytten med stora fönsterytor ger föraren fri sikt inom hela arbetsområdet. Den ergonomiskt utformade förarplatsen har en väl samlad instrumentering på sidan och framför förarstolen som är luftfjädrad och försedd med Airvent. I de ställbara armstöden sitter spakpaneler med de funktionstangenter som används regelbundet vid fällning och upparbetning. Lådor och förvaringsutrymmen för det dagliga arbetet samt en effektiv ACC klimatanläggning ger föraren en behaglig arbetsdag.

Comfort Line – originalet sedan 2007

Det unika hyttupphängningssystemet Comfort Line reducerar stötar och slag och gör att kranarbete och körning i terräng blir betydligt mjukare. Comfort Line är i fösta hand utvecklat för våra skotare, men finns även i version för skördarna. Vi introducerade Comfort Line redan 2007 och det är därmed ett väl beprövat system. Sedan starten har Comfort Line utvecklats med bland annat förbättrad mjukvara, robustare konstruktion och exaktare positionering.

Tystare än i en ny personbil 

Ljudnivå är låg – i våra hytter är det faktiskt tystare än i en ny bil. Våra hytter uppfyller med god marginal de ergonomiska riktlinjer som finns för skogsmaskiner.

Samma hyttmodell för samtliga maskinmodeller 

Vi har en hytt för alla våra skördare. Hyttinteriör, elcentral, datautrustning, och manöverfunktioner blir därmed identiska vilket är en stor fördel för de förare som skiftar mellan våra olika maskinmodeller.

SKOTARDATOR – användarvänlig med automatisk rapportering

Hög servicetillgänglighet är en viktig faktor för en god och effektiv virkesproduktion.

+ Helautomatisk rapportering

+ Kraftfull processor och hårddisk

+ Stanford 2010-standard

+ Effektiviserar arbetet

+ Stor pekskärm

Kommunikationen mellan skördare, skotare och uppdragsgivare blir allt viktigare för att arbetet i skogen ska bli rationellt och produktivt. Vår skotardator är självklart kompatibel med Standford 2010-standard, men hanterar även automatisk rapportering med vanliga pdf-filer.

Vår skotardator har de nya Forester F30- och GeoInfo-programvarorna med GPS-utrustning som tillval. Dessa förenklar planering, rapportering och möjliggör en noggrann uppföljning. Skotardatorn består av en kraftfull dator och en stor pekskärm. Skrivare finns även att välja till.

Forester F30 – underlättar uppföljning 

Produktionfiler från skördaren tas emot i skotardatorn. Med hjälp av den visar skotarrappoteringen efterhand hur mycket virke som är utkört till bilväg – och var det ligger – för vidare lastbilstransport. Skotardatorn tar även fram driftsuppföljning som visar maskinägaren hur effektivt förare och maskin presterar.

Geoinfo – för effektiv skotning

Geoinfo är ett tillval för att planera och effektivisera skotningen. Med denna programvara förs information, som produktionsfiler och kartor med körstråk, per automatik över från skördaren till skotaren för att underlätta körplaneringen och säkerställa att allt avverkat virke blir utkört.

SERVICEVÄNLIG – underlättar i vardagen

Hög servicetillgänglighet är en viktig faktor för en god och effektiv virkesproduktion.

För alla Rottne-maskiner är servicetillgängligheten en viktig faktor vid utvecklingsarbetet. Stilleståndstiden är dyrbar för maskinägaren och med snabb tillgänglighet kan tiden för underhåll, service och reparationer minimeras. Motorrummet blir snabbt åtkomligt när motorhuven fälls framåt och bukplåten enkelt sänks ner. Den tippbara hytten öppnar upp hela drivlinan för inspektion och service. Hytten har så stor tippvinkel att tyngre komponenter kan lyftas ur dragarramen med hjälp av en enkel lyftanordning. Hela elcentralen öppnas upp för service och inspektion via en låsbar lucka på hyttens utsida. Säkringar kan föraren kontrollera från sin plats i förarstolen.

ROTTNE XPARTS – spara tid, pengar och miljöAccordion Heading

Rottne Xparts – vårt unika utbytessystem för reservdelar – hjälper dig att korta eller helt undvika stillestånd

 • Korta, eller undvik helt, stillestånd
 • Låg reparationskostnad, i snitt 60 % av nypris
 • Längre garanti än för nya delar
 • Snabba leveranser

Ibland slår oturen till. Saker går sönder. Vid sämsta tänkbara tillfälle. Men med vårt utbytessystem för reservdelar  – Rottne Xparts – är du snabbt igång igen. Utbytessystemet är också ett bra sätt att minimera stopp genom att göra förebyggande byten av delar innan de går sönder.

Med Rottne Xparts behöver du inte vänta på att få reparationen utförd utan kan istället omgående beställa en utbyteskomponent hos din återförsäljare, montera i den istället för den felaktiga enheten och snabbt få igång maskinen igen. Den defekta komponenten skickas därefter till oss för reparation.

Kort sammanfattat fungerar det såhär:

 1. Du beställer en utbytesdel från oss. Den skickas vid behov med express.
 2. Du skickar tillbaka den trasiga/utbytta delen till oss inom 30 dagar.
 3. Vi reparerar den trasiga delen. Kostnaden regleras.

Du sparar pengar

När du byter en del av din Rottnemaskin så ersätts den med en utbytesdel. Du skickar sedan in den defekta delen till oss och betalar enbart den faktiska reparations- eller renoveringskostnaden för denna. Det blir aldrig mer än 90  procent av nypriset och i snitt hamnar det på 60 procent av nypriset.

Du får bättre garanti än på motsvarande ny del

Eftersom vi på Rottne själva lagar den defekta delen så kan vi lämna dubbel garanti jämfört med en ny del, det vill säga ett år eller 2 000 timmar (det som infaller först) till skillnad mot en ny del som har 6 månader eller 1 000 timmar.

Du hjälper till att minska miljöpåverkan

Istället för att slänga en defekt enhet så renoverar vi den till nyskick. Detta minskar miljöpåverkan och du kan med gott samvete också byta enheter du vet börjar prestera sämre i förebyggande syfte för att öka den tekniska utnyttjandegraden.

Rottne Xparts omfattar:

 • Kran: pumpar & rotatorer
 • Styr- & mätsystem: datorer & spakar
 • Hydraulik: pumpar
 • Aggregat: såg- & hjulmotorer
 • Transmission: pumpar, motorer, hjulmotorer, differentialer, boggilådor, navreduktioner, fördelningsväxellådor och fördelningslådor
 • Övrigt: Motorvärmare

TILLVAL – brett utbud för anpassning

Med olika tillval kan skotaren anpassas till olika terrängtyper och arbetsförhållanden.

Vanliga tillval för Rottne F10D:

 • Comfort Line
 • Skotardator och GPS/Geoinfo
 • Dubbelteleskop
 • Kranvåg
 • Centralsmörjning
 • Boggilyft
 • Krantilt
 • Schaktblad
 • Balanserad boggi
 • Motorvärmare