Leverandører


Posch

Familieforetaket Posch i Leibnitz, Østerrike har laget utstyr for vedproduksjon i mer enn 60 år. Posch er markedslederen på teknisk design og med en eksportandel på over 80% er de Europas ledende leverandør av vedmaskiner. De eksporterer til Tyskland, Frankrike, England, Benelux landene, Sveits, Sverige, Finland, Slovenia, Tsjekkia, Bulgaria, Romania, og de Baltiske statene i tillegg til Norge. Posch har et enormt spekter av maskiner til vedproduksjon som spesialkløyvere, vedmaskiner, alt for ved.

Rottne

Rottne Industri AB er en av verdens ledende produsenter av hogstmaskiner og lassbærere for det moderne skogbruket. De lager formålstjenelige maskiner til alt fra førstegangs tynning til grov sluttavvirkning. De tilbyr gjennom Skogteknikk AS et fleksibelt program med skreddersydde hogstmaskiner og lassbærere for varierende behov. Deres viktigste markeder er Europa, Nordamerika, Russland og Australia.

Bracke

Bracke Forest er ett verdensledende foretak innen maskiner for forynging av skog. De utvikler marberedere, plantemaskiner, bioaggregat, ryddeaggregat samt utstyr for maskinell såing. All deres produktutvikling skjer I nært samarbeid med skogsforetak og entreprenører samt svensk skogsforskning.

SP

SP er en av de med lengst erfaring I verden når det kommer til utvikling og produksjon av hogstaggregat. SP har deltatt i denne utviklingen I snart 30 år. SP er et internasjonalt foretak som gjennom sine forhandlere opererer over hele verden. Foretaket har allikevel ikke forlatt sine røtter der det ligger I hjertet av de smålandske skogene. Deres hogstaggregat finnes I dag levert som tilvalg til Rottne, Komatsu Forest, Gremo, Timberpro og Tigercat.